«دوره‌ آموزشی» به مذاق پذیرفته‌شدگان آزمون استخدامی آموزش و پرورش خوش نیامد/ معلمی با طعم تبعیض
description

«دوره‌ آموزشی» به مذاق پذیرفته‌شدگان آزمون استخدامی آموزش و پرورش خوش نیامد/ معلمی با طعم تبعیض

«دوره‌ آموزشی» به مذاق پذیرفته‌شدگان آزمون استخدامی آموزش و پرورش خوش نیامد/ معلمی با طعم تبعیض پذیرفته‌شدگان آزمون استخدامی سال …