صحبت های جدید وزیر اموزش . پرورش  نقل از تسنیم، علی اصغر فانی در خصوص پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان اظهار داشت: برای پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان سال ۹۳ به ۱۰۵۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز داشتیم که محقق شد و طی هفته آینده پرداخت می‌شود. وی در خصوص تبدیل نیروهای قراردادی به پیمانی گفت: […]

خرم خبر

مجله اتومبیل

label, , , ,

About the author