​از تبلیغ محتواهای غیراستاندارد جلوگیری شود

​از تبلیغ محتواهای غیراستاندارد جلوگیری شود

وزیر آموزش و پرورش ضمن گلایه از موسساتی که برای کسب درآمد بیشتر دست به تبلیغ محتواهای غیراستاندارد می زنند گفت: محتواهای غیراستاندارد نباید در اختیار دانش آموزان گذاشته شود و حداقل نباید تبلیغ شود.

​از تبلیغ محتواهای غیراستاندارد جلوگیری شود

(image)

وزیر آموزش و پرورش ضمن گلایه از موسساتی که برای کسب درآمد بیشتر دست به تبلیغ محتواهای غیراستاندارد می زنند گفت: محتواهای غیراستاندارد نباید در اختیار دانش آموزان گذاشته شود و حداقل نباید تبلیغ شود.

​از تبلیغ محتواهای غیراستاندارد جلوگیری شود

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author