۳ درصد داوطلبان رشته تجربی به شغل مطلوب خود می‌رسند/ تخصیص اعتبار بالای آموزش و پرورش برای تجهیز هنر

۳ درصد داوطلبان رشته تجربی به شغل مطلوب خود می‌رسند/ تخصیص اعتبار بالای آموزش و پرورش برای تجهیز هنر
هشدار نیوز

۳ درصد داوطلبان رشته تجربی به شغل مطلوب خود می‌رسند/ تخصیص اعتبار بالای آموزش و پرورش برای تجهیز هنر

هشدار نیوز
۳ درصد داوطلبان رشته تجربی به شغل مطلوب خود می‌رسند/ تخصیص اعتبار بالای آموزش و پرورش برای تجهیز هنر

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author