۱۵استان تک کارت

۱۵استان تک کارت

خبر فوری    در فاز اول  فقط ۱۵ استان می توانند در تک کارت ثبت نام نمایند. شهرستان تهران- خراسان رضوی و جنوبی وشمالی و مازندران،گیلان،گلستان،اصفهان،خوزستان،کرمان ،البرز، آذربایجان شرقی  وغربی/  قم و قزوین مهلت ثبت نام تا آخرمهردادماه می باشد.  بقیه استانها  بعد از مهرداد ماه اعلام می گردد. آن دسته از افراد که چز ۱۵ استان نبوده اند و اقدام به تکمیل نمون فرم کرده اند نیاز به مراجعه به سامانه ندارند

۱۵استان تک کارت

خبر فوری    در فاز اول  فقط ۱۵ استان می توانند در تک کارت ثبت نام نمایند. شهرستان تهران- خراسان رضوی و جنوبی وشمالی و مازندران،گیلان،گلستان،اصفهان،خوزستان،کرمان ،البرز، آذربایجان شرقی  وغربی/  قم و قزوین مهلت ثبت نام تا آخرمهردادماه می باشد.  بقیه استانها  بعد از مهرداد ماه اعلام می گردد. آن دسته از افراد که چز ۱۵ استان نبوده اند و اقدام به تکمیل نمون فرم کرده اند نیاز به مراجعه به سامانه ندارند

۱۵استان تک کارت

مدرسه

label, , , , , , , , , , , ,

About the author