یادداشت ارسالی/ارمغان تغذیه ناسالم در سفره های ایرانی

خلیلی

اغلب دریا دلان فرهنگی ومردم به میزان لازم میوه وسبزیجات مصرف نمی کنند. بنابر این توصیه می شود میان وعده ها سبک وکم حجم باشد. مصرف سبزی ومیوه خطرابتلا به بیماری های قلبی وسرطان وفشار خون بالا را کاهش می دهد

اتومبیل

لردگان

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author