گزینش معلمان با قانون ۲۰ سال پیش!

گزینش معلمان با قانون ۲۰ سال پیش!
خبرگزاری پانا+

دوازدهم اردیبهشت ماه بود که روزنامه «مردم نو» زنجان از تعرض معلم یک مدرسه به دانش‌آموز ۹ ساله‌اش خبر داد. در آن گزارش آمده بود که معلم ۳۶ساله که البته همزمان مدیر مدرسه روستایی «قره محمد» زنجان هم است

گزینش معلمان با قانون ۲۰ سال پیش!

(image)

دوازدهم اردیبهشت ماه بود که روزنامه «مردم نو» زنجان از تعرض معلم یک مدرسه به دانش‌آموز ۹ ساله‌اش خبر داد. در آن گزارش آمده بود که معلم ۳۶ساله که البته همزمان مدیر مدرسه روستایی «قره محمد» زنجان هم است

گزینش معلمان با قانون ۲۰ سال پیش!

فانتزی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author