کارکردهای جدید تک کارت سرمایه فرهنگیان تا شهریور اضافه می شود

کارکردهای جدید تک کارت سرمایه فرهنگیان تا شهریور اضافه می شود

خبرگزاری پانا+

مشاور معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش ‌و پرورش گفت: علاوه بر 3 کارکرد تک کارت سرمایه فرهنگیان تا شهریورماه 4 کارکرد دیگر نیز به آن اضافه خواهد شد.

کارکردهای جدید تک کارت سرمایه فرهنگیان تا شهریور اضافه می شود

(image)

مشاور معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش ‌و پرورش گفت: علاوه بر 3 کارکرد تک کارت سرمایه فرهنگیان تا شهریورماه 4 کارکرد دیگر نیز به آن اضافه خواهد شد.

کارکردهای جدید تک کارت سرمایه فرهنگیان تا شهریور اضافه می شود

روزنامه ایران

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author