پ آهن

دیگر قرص آهن استفاده نکنید! ساعت ۲۴-طبق یک مطالعه جدید، قرص های آهن که برای درمان کمبود آهن استفاده می شوند بی نهایت خطرناک هستند چرا که می توانند در مدت ۱۰ دقیقه به DNA آسیب برسانند.  طبق مطالعه محققان انگلیسی، مصرف آهن در دوزهای تجویزشده می تواند موجب آسیب سلولی شود. در این تحقیق، […]

اخبر جهان

استخدام ایران

label, , , , , , , , , ,

About the author