پیگیر رایگان شدن پول آب و برق مدارس هستیم

آموزش و پرورش

مشاور وزیر آموزش و پرورش از پیگیری رایگان شدن هزینه تامین انرژی مدارس خبر داد و گفت:باید یک مرجع قانونی وزارت نیرو را مکلف به رایگان شدن هزینه های آب و برق و گاز برای نظام تعلیم و تربیت کند.

موسیقی روز

سپهر نیوز

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author