پیش بینی 500 میلیارد ریال اعتبار برای دوره پیش دبستانی

پیش بینی 500 میلیارد ریال اعتبار برای دوره پیش دبستانی

خبرگزاری پانا+

وزیر آموزش وپرورش با بیان اینكه دولت یازدهم با وجود مشكلات توانسته بیشتر شاخص های آموزش وپرورش را ارتقا دهد، گفت: 500 میلیارد ریال اعتبار امسال برای نخستین بار در ردیف بودجه سال 95 برای پیش دبستانی ها پیش بینی شد.

پیش بینی 500 میلیارد ریال اعتبار برای دوره پیش دبستانی

(image)

وزیر آموزش وپرورش با بیان اینكه دولت یازدهم با وجود مشكلات توانسته بیشتر شاخص های آموزش وپرورش را ارتقا دهد، گفت: 500 میلیارد ریال اعتبار امسال برای نخستین بار در ردیف بودجه سال 95 برای پیش دبستانی ها پیش بینی شد.

پیش بینی 500 میلیارد ریال اعتبار برای دوره پیش دبستانی

فروش بک لینک

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author