پیام تسلیت وزیر آموزش و پرورش در پی درگذشت دانش‌آموزان هرمزگانی

پیام تسلیت وزیر آموزش و پرورش در پی درگذشت دانش‌آموزان هرمزگانی
تسنیم

پیام تسلیت وزیر آموزش و پرورش در پی درگذشت دانش‌آموزان هرمزگانی

تسنیم
پیام تسلیت وزیر آموزش و پرورش در پی درگذشت دانش‌آموزان هرمزگانی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author