پرداخت پاداش سوادآموزی در سال ۹۵ افزایش یافت/ 30 میلیارد تومان پاداش در جیب سوادآموزان

پرداخت پاداش سوادآموزی در سال ۹۵ افزایش یافت/ 30 میلیارد تومان پاداش در جیب سوادآموزان

خبرگزاری فارس: پرداخت پاداش سوادآموزی در سال ۹۵ افزایش یافت/  30 میلیارد تومان پاداش در جیب سوادآموزان

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی گفت: اگر تمام افرادی که امسال برای باسوادی در فعالیت‌های سوادآموزی شرکت کرده‌‌اند، قبول شوند در مجموع ۳۰ میلیارد تومان پاداش باسوادی به آنها پرداخت می‌شود.

پرداخت پاداش سوادآموزی در سال ۹۵ افزایش یافت/ 30 میلیارد تومان پاداش در جیب سوادآموزان

(image)

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی گفت: اگر تمام افرادی که امسال برای باسوادی در فعالیت‌های سوادآموزی شرکت کرده‌‌اند، قبول شوند در مجموع ۳۰ میلیارد تومان پاداش باسوادی به آنها پرداخت می‌شود.

پرداخت پاداش سوادآموزی در سال ۹۵ افزایش یافت/ 30 میلیارد تومان پاداش در جیب سوادآموزان

دانلود سرا

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author