پرداخت حق نوار مرزی فرهنگیان استان بوشهر پیگیری شود

پرداخت حق نوار مرزی فرهنگیان استان بوشهر پیگیری شود

ناصر کرمی

مدیرکل آموزش و پرورش و استان بوشهر گفت: استان بوشهر یکی از استان‌های مرزی است که انتظار می‌رود پرداخت حق نوار مرزی فرهنگیان تمام مناطق این استان پیگیری شود.

پرداخت حق نوار مرزی فرهنگیان استان بوشهر پیگیری شود

(image)

مدیرکل آموزش و پرورش و استان بوشهر گفت: استان بوشهر یکی از استان‌های مرزی است که انتظار می‌رود پرداخت حق نوار مرزی فرهنگیان تمام مناطق این استان پیگیری شود.

پرداخت حق نوار مرزی فرهنگیان استان بوشهر پیگیری شود

مجله اتومبیل

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author