پذیرش 20 هزار دانشجوی جدید در دانشگاه فرهنگیان کشور

پذیرش 20 هزار دانشجوی جدید در دانشگاه فرهنگیان کشور

سرپرست دانشگاه فرهنگیان کشور از جذب 20 هزار دانشجو جدید در شعب این دانشگاه در سال تحصیلی جدید خبر داد.

پذیرش 20 هزار دانشجوی جدید در دانشگاه فرهنگیان کشور

(image)

سرپرست دانشگاه فرهنگیان کشور از جذب 20 هزار دانشجو جدید در شعب این دانشگاه در سال تحصیلی جدید خبر داد.

پذیرش 20 هزار دانشجوی جدید در دانشگاه فرهنگیان کشور

دانلود موزیک

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author