پذیرش در مراکز اسکان فرهنگیان از مرز 13 میلیون نفر-روز مسافر گذشت

پذیرش در مراکز اسکان فرهنگیان از مرز 13 میلیون نفر-روز مسافر گذشت

خبرگزاری پانا+

مدیرکل تعاون و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش گفت که تا پایان پنج شنبه دوازدهم فروردین 95 از مرز 13 میلیون نفر- روز مسافر در مراکز اسکان موقت فرهنگیان اسکان یافته اند.

پذیرش در مراکز اسکان فرهنگیان از مرز 13 میلیون نفر-روز مسافر گذشت

(image)

مدیرکل تعاون و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش گفت که تا پایان پنج شنبه دوازدهم فروردین 95 از مرز 13 میلیون نفر- روز مسافر در مراکز اسکان موقت فرهنگیان اسکان یافته اند.

پذیرش در مراکز اسکان فرهنگیان از مرز 13 میلیون نفر-روز مسافر گذشت

خرید بک لینک
label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author