وعده آموزش و پرورش

وعده آموزش و پرورش

مشکل تاخیر در پرداخت حقوق معلمان حل شدمشکل تاخیر در پرداخت حقوق معلمان حل شد -گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، کاربری در صفحه مشکلات مردم نوشته است: برخی فرهنگیان از عدم پرداخت به موقع حقوق خرداد ماه گلایه داشتند و سوال کردند که آیا این روند ادامه پیدا خواهد کرد چون حقوق فرهنگیان اغلب تا ۲۸ هر ماه پرداخت می‌شد.

در این زمینه محمد بطحایی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش گفت: این حل شده است و وزارت آموزش و پرورش حقوق فرهنگیان را به حساب استان‌ها واریز کرده است و استان‌ها نیز به تدریج در حال پرداخت حقوق هستند .
او ادامه داد: با تامین بودجه این مشکل پیش نخواهد آمد.

وعده آموزش و پرورش

مشکل تاخیر در پرداخت حقوق معلمان حل شدمشکل تاخیر در پرداخت حقوق معلمان حل شد -گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، کاربری در صفحه مشکلات مردم نوشته است: برخی فرهنگیان از عدم پرداخت به موقع حقوق خرداد ماه گلایه داشتند و سوال کردند که آیا این روند ادامه پیدا خواهد کرد چون حقوق فرهنگیان اغلب تا ۲۸ هر ماه پرداخت می‌شد.

در این زمینه محمد بطحایی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش گفت: این حل شده است و وزارت آموزش و پرورش حقوق فرهنگیان را به حساب استان‌ها واریز کرده است و استان‌ها نیز به تدریج در حال پرداخت حقوق هستند .
او ادامه داد: با تامین بودجه این مشکل پیش نخواهد آمد.

وعده آموزش و پرورش

bluray movie download

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author