وزیر اطلاعات به مقام شامخ شهدای میاندوآب ادای احترام کرد + تصاویر

وزیر اطلاعات به مقام شامخ شهدای میاندوآب ادای احترام کرد + تصاویر

وزیر اطلاعات به مقام شامخ شهدای میاندوآب ادای احترام کرد + تصاویر

وزیر اطلاعات با حضور بر سر مزار شهدای میاندوآب به مقام شامخ شهدای این شهرستان ادای احترام کرد.

وزیر اطلاعات به مقام شامخ شهدای میاندوآب ادای احترام کرد + تصاویر

(image)

وزیر اطلاعات با حضور بر سر مزار شهدای میاندوآب به مقام شامخ شهدای این شهرستان ادای احترام کرد.

وزیر اطلاعات به مقام شامخ شهدای میاندوآب ادای احترام کرد + تصاویر

عکس

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author