وزیر آموزش و پرورش نگران پرداخت حقوق معلمان است

وزیر آموزش و پرورش نگران پرداخت حقوق معلمان است

معلم

وزیر آموزش و پرورش گفت: با توجه به گستردگی آموزش و پرورش لازم است که اختیارات ستادی را به استان ها واگذار کنیم و استان ها نیز تا آنجا که امکان دارد به لایه های پایین تر واگذار کنند.

وزیر آموزش و پرورش نگران پرداخت حقوق معلمان است

(image)

وزیر آموزش و پرورش گفت: با توجه به گستردگی آموزش و پرورش لازم است که اختیارات ستادی را به استان ها واگذار کنیم و استان ها نیز تا آنجا که امکان دارد به لایه های پایین تر واگذار کنند.

وزیر آموزش و پرورش نگران پرداخت حقوق معلمان است

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author