وزیر آموزش و پرورش در پیام: معلمان کشور در مسیر تعلیم و تربیت دانش‌آموزان از فدا کردن جان نیز دریغ نمی‎کنند

وزیر آموزش و پرورش در پیام:

معلمان کشور در مسیر تعلیم و تربیت دانش‌آموزان از فدا کردن جان نیز دریغ نمی‎کنند
باشگاه خبرنگاران-8 دقیقه پیش

وزیر آموزش و پرورش در پیام:

معلمان کشور در مسیر تعلیم و تربیت دانش‌آموزان از فدا کردن جان نیز دریغ نمی‎کنند

باشگاه خبرنگاران-8 دقیقه پیش
وزیر آموزش و پرورش در پیام:

معلمان کشور در مسیر تعلیم و تربیت دانش‌آموزان از فدا کردن جان نیز دریغ نمی‎کنند

خرید بک لینک

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author