وزیر آموزش و پرورش با انتشار نامه‌ای از این وزارتخانه خداحافظی کرد

وزیر آموزش و پرورش با انتشار نامه‌ای از این وزارتخانه خداحافظی کرد
رکنا

وزیر آموزش و پرورش با انتشار نامه‌ای از این وزارتخانه خداحافظی کرد

رکنا
وزیر آموزش و پرورش با انتشار نامه‌ای از این وزارتخانه خداحافظی کرد

label, , , , , , , , , ,

About the author