ورود به سایت سامانه ضمن خدمت فرهنگیان ltms.medu.ir

ورود به سایت سامانه ضمن خدمت فرهنگیان ltms.medu.ir

جمعه ۱۸ تیر ۱۳۹۵ (۱۳۹۵/۰۴/۱۸)
Friday , 2 8 , 2016 (2016/07/08)

سامانه جامع مدیریت آموزش و یادگیری فرهنگیان (ضمن خدمت) کشور
متقاضیان مدرس دوره، در صورتیکه بخواهید اطلاعات ثبت نام اینترنتی خود را ویرایش کنید در کادر مقابل برای نام کاربری کد ملی و سپس در قسمت رمز کد رهگیری ودر کادر زیرین آن گزینه متقاضیان مدرسی دوره ها را انتخاب نمایید

Copyright © ۱۳۹۳ Version.4.6
Ltms.Medu.IR
وزارت آموزش و پرورش
جمهوری اسلامی ایران

ورود به بخش مدیریت

ورود به سامانه
کد پرسنلی :
رمز عبور (کد پرسنلی) :
کد امنیتی مقابل :

کاربر :

ورود به :

 

ورود به سایت سامانه ضمن خدمت فرهنگیان ltms.medu.ir

(image)
(image) (image)
جمعه ۱۸ تیر ۱۳۹۵ (۱۳۹۵/۰۴/۱۸)
Friday , 2 8 , 2016 (2016/07/08)
(image)

(image) سامانه جامع مدیریت آموزش و یادگیری فرهنگیان (ضمن خدمت) کشور
متقاضیان مدرس دوره، در صورتیکه بخواهید اطلاعات ثبت نام اینترنتی خود را ویرایش کنید در کادر مقابل برای نام کاربری کد ملی و سپس در قسمت رمز کد رهگیری ودر کادر زیرین آن گزینه متقاضیان مدرسی دوره ها را انتخاب نمایید

Copyright © ۱۳۹۳ Version.4.6
Ltms.Medu.IR
وزارت آموزش و پرورش
جمهوری اسلامی ایران

(image)

ورود به بخش مدیریت

(image)
(image)
ورود به سامانه
کد پرسنلی :
رمز عبور (کد پرسنلی) :
(image)
کد امنیتی مقابل :

کاربر :

ورود به :

 

(image)
(image) (image)
(image)

ورود به سایت سامانه ضمن خدمت فرهنگیان ltms.medu.ir

فروش بک لینک

روزنامه ایران

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author