واگذاری مسئولیت مهد‌کودک‌ها به آموزش و پرورش در انتظار پاسخ

واگذاری مسئولیت مهد‌کودک‌ها به آموزش و پرورش در انتظار پاسخ

خبرگزاری فارس: «قطع یارانه» ممانعت کنندگان از تحصیل کودکان در دست بررسی است

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش گفت: بر اساس طرح مطرح شده ممکن است آموزش و پرورش مدیریت مهد کودک‌ها شود.

واگذاری مسئولیت مهد‌کودک‌ها به آموزش و پرورش در انتظار پاسخ

(image)

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش گفت: بر اساس طرح مطرح شده ممکن است آموزش و پرورش مدیریت مهد کودک‌ها شود.

واگذاری مسئولیت مهد‌کودک‌ها به آموزش و پرورش در انتظار پاسخ

دانلود فیلم جدید

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author