همدردی جالب همه دانش آموزان مدرسه با یک کودک ناشنوا + تصاویر

باشگاه خبرنگاران-57 دقیقه پیش

روزنامه قانون

اسکای نیوز

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author