هزینه‌های تحمیلی به معلمان جدید‌الورود؛ آموزش‌وپرورش:‌ از روز نخست گفته بودیم

هزینه‌های تحمیلی به معلمان جدید‌الورود؛ آموزش‌وپرورش:‌ از روز نخست گفته بودیم

استخدام

در حالیکه پذیرفته‌شدگان آزمون استخدامی از تحمیل هزینه‌های متعدد خبر می‌دهند، آموزش‌وپرورش معتقد است که از روز نخست درخصوص این هزینه‌ها اطلاع‌رسانی کرده بود و نمایندگان مجلس نیز خواستار همراهی بیشتر با این افراد هستند.

هزینه‌های تحمیلی به معلمان جدید‌الورود؛ آموزش‌وپرورش:‌ از روز نخست گفته بودیم

(image)

در حالیکه پذیرفته‌شدگان آزمون استخدامی از تحمیل هزینه‌های متعدد خبر می‌دهند، آموزش‌وپرورش معتقد است که از روز نخست درخصوص این هزینه‌ها اطلاع‌رسانی کرده بود و نمایندگان مجلس نیز خواستار همراهی بیشتر با این افراد هستند.

هزینه‌های تحمیلی به معلمان جدید‌الورود؛ آموزش‌وپرورش:‌ از روز نخست گفته بودیم

پسورد نود 32 ورژن 9

اتومبیل

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author