نیروی مشاور در مدارس تا پایان برنامه ششم توسعه تامین می شود

نیروی مشاور در مدارس تا پایان برنامه ششم توسعه تامین می شود

خبرگزاری پانا+

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش گفت: به لحاظ تربیتی و تحصیلی، مدارس باید تا پایان برنامه ششم توسعه در دوره های متوسطه دوم و ابتدایی تامین نیروی مشاور شوند.

نیروی مشاور در مدارس تا پایان برنامه ششم توسعه تامین می شود

(image)

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش گفت: به لحاظ تربیتی و تحصیلی، مدارس باید تا پایان برنامه ششم توسعه در دوره های متوسطه دوم و ابتدایی تامین نیروی مشاور شوند.

نیروی مشاور در مدارس تا پایان برنامه ششم توسعه تامین می شود

گوشی موبایل

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author