نوبخت:افزایش حقوق کارمندان ازفروردین 95

نوبخت ضمن اشاره به احتمال ادامه یافتن کار رسیدگی به بودجه در هفته های ابتدایی سال آینده خاطرنشان کرد: حتی اگر این امر تا هفته سوم فروردین ماه هم ادامه داشته باشد، در هفته چهارم می توان افزایش حقوق بازنشستگان و کارکنان دولت را اعمال کرد.

خبر دانشجویی

خبر فرهنگیان

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author