نمایندگان قبل از جلسه با وزیر آموزش و پرورش این کامنت ها را بخوانند

نمایندگان قبل از جلسه با وزیر آموزش و پرورش این کامنت ها را بخوانند

صحن مجلس

استیضاح وزیر قرار است روز یکشنبه در کمیسیون آموزش مجلس بررسی شود.در این میان نظر و پیشنهادات فرهنگیان و معلمان در تصمیم نهایی مجلس موثر است.

نمایندگان قبل از جلسه با وزیر آموزش و پرورش این کامنت ها را بخوانند

(image)

استیضاح وزیر قرار است روز یکشنبه در کمیسیون آموزش مجلس بررسی شود.در این میان نظر و پیشنهادات فرهنگیان و معلمان در تصمیم نهایی مجلس موثر است.

نمایندگان قبل از جلسه با وزیر آموزش و پرورش این کامنت ها را بخوانند

دانلود سریال و آهنگ

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author