نمایشگاه دستاوردهای فناورانه دانش آموزان تبریز

نمایشگاه دستاوردهای فناورانه دانش آموزان تبریز

نمایشگاه دستاوردهای فناورانه دانش آموزان تبریز

نمایشگاه دستاوردهای فناورانه دانش آموزان روز یکشنبه در مجتمع فرهنگی هنری 29 بهمن تبریز آغاز به کارکرد.

نمایشگاه دستاوردهای فناورانه دانش آموزان تبریز

(image)

نمایشگاه دستاوردهای فناورانه دانش آموزان روز یکشنبه در مجتمع فرهنگی هنری 29 بهمن تبریز آغاز به کارکرد.

نمایشگاه دستاوردهای فناورانه دانش آموزان تبریز

دانلود فیلم با لینک مستقیم

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author