نرخ سرویس مدارس ماهانه 150 هزار تومان می‌شود

نرخ سرویس مدارس ماهانه 150 هزار تومان می‌شود

خبرگزاری فارس: نرخ سرویس مدارس ماهانه  150 هزار تومان می‌شود

مدیر عامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران با اشاره به اینکه نرخ سرویس مدارس ماهانه 150 هزار تومان می‌شود، گفت:آموزش و پرورش ملزم نیست نرخ مصوب شورای شهر را رعایت کند. البته بسیاری از والدین هم نرخ مصوب را برای سرویس‌ها نمی‌پردازند و رقمی بیش از آن هزینه می‌کنند.

نرخ سرویس مدارس ماهانه 150 هزار تومان می‌شود

(image)

مدیر عامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران با اشاره به اینکه نرخ سرویس مدارس ماهانه 150 هزار تومان می‌شود، گفت:آموزش و پرورش ملزم نیست نرخ مصوب شورای شهر را رعایت کند. البته بسیاری از والدین هم نرخ مصوب را برای سرویس‌ها نمی‌پردازند و رقمی بیش از آن هزینه می‌کنند.

نرخ سرویس مدارس ماهانه 150 هزار تومان می‌شود

آپدیت نود32 ورژن 7

اتومبیل

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author