نرخ حق بیمه فرهنگیان

نرخ حق بیمه فرهنگیان

سید محمد بطحایی دیروز در آخرین روز برگزاری سی‌وسومین اجلاس روسای آموزش و پرورش کشور در سالن اجلاس سران، اظهار کرد:
معاون توسعه و مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش بیان کرد: برای سال ۹۵ افزایش حق بیمه فرهنگیان بیش از ۱۲ درصد نخواهد بود یعنی سال گذشته ۱۵ هزار تومان از فرد فرهنگی دریافت کردیم که امسال این رقم حدود ۱۷ هزار تومان خواهد رسید.

بیمه تکمیلی فرهنگیان از سال ۷۸ در آموزش و پرورش آغاز شد و در سال ۸۹ با روش جدید بیمه طلایی ادامه یافت.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش گفت: در سال ۹۱ و ۹۲ به دلیل اینکه دولت از پرداخت کامل سهم خود در بیمه طلایی فرهنگیان ناتوان ماند بدهی سنگینی به شرکت بیمه‌گذار ایجاد شد که تاکنون هم این مبلغ را به شرکت بیمه‌گذار پرداخت نکرده‌ایم.

بطحایی ادامه داد: در ابتدای سال ۹۳ این شرکت بیمه‌گذار قرارداد خود را با آموزش و پرورش لغو کرد به دلیل اینکه نتوانست این بدهی سنگین خود را به آن پرداخت کنیم.

وی ادامه داد: بر همین از حیث قوانین ما دیگر مجاز به عقد قرارداد با شرکت‌های بیمه تحت پوشش بیمه مرکزی نبودیم و باید به سراغ بیمه‌ها که مستقل بودند می‌رفتیم که یکی از آنها آتیه‌سازان حافظ بود.

معاون توسعه و مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش گفت: این شرکت در شرایط سخت سال ۹۳ با ما قرارداد بست؛ در ابتدای سال ۹۴ بعد از اجرای طرح تحول سلامت، تعرفه‌های خدمات پزشکی به شدت افزایش یافت؛ بنابراین ما باید هزینه خدمات بیمه را افزایش یا کیفیت آن را کاهش می‌دادیم که به هیچ کدام از این اقدام راضی نبودیم.

بطحایی مطرح کرد: تنها گزینه ما اجرای بیمه تکمیلی به روش صندوقی بود. ورود به روش صندوقی در بیمه تکمیلی بسیار خطرناک است یعنی باید پول را در جیب خود گذاشته و از جیب خود هزینه کنیم  که این موضوع ریسک ورشکستگی را افزایش می‌دهد.

وی با اشاره به اینکه آموزش و پرورش صرفاً متولی بیمه تکمیلی نیروی‌های شاغل است متولی بیمه بازنشستگان ، صندوق بازنشستگی است.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش با اشاره به اینکه از اردیبهشت ۹۴ با روش صندوقی بیمه تکمیلی فرهنگیان را اجرا کردیم، افزود: شرکت‌های بیمه‌گذار برای ارائه خدمات بیمه تکمیلی به اعضای هر نفر ۵۴ هزار تومان از ما پول می‌خواستند و آموزش و پرورش نمی‌توانستند بیش از ۳۰ هزار تومان هزینه کند بر چنین شرایطی توانستیم جدول سال‌های گذشته را با کیفیت بهتر ادامه دهیم.

بطحایی ادامه داد: شرکت آتیه‌سازان حافظ دنبال کارگزار بیمه تکمیلی فرهنگیان درصدی از ما هزینه گرفته و سندها رسیدگی و پرداخت می‌کند به گونه‌ای هم اکنون زمان پرداخت خسارت‌ها به کمتر از ۱۵ روز رسیده است.

وی تصریح کرد: ثبت هزینه‌ها در بیماری‌های خاص و جراحی‌های سنگین برداشته شده است و حتی در مواردی در طول یک‌سال،۶۰۰ میلیون تومان بابت هزینه درمان معلمی که بیماری صعب‌العلاج دارد، پول پرداخت کرده‌ایم.

معاون توسعه و مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش بیان کرد: برای سال ۹۵ افزایش حق بیمه فرهنگیان بیش از ۱۲ درصد نخواهد بود یعنی سال گذشته ۱۵ هزار تومان از فرد فرهنگی دریافت کردیم که امسال این رقم حدود ۱۷ هزار تومان خواهد رسید.

بطحایی افزود: مراکز درمانی خاص که حدود ۴ یا ۵ مرکز است ایجاد شده که فرهنگیان در این مراکز فرانشیز دریافت نشده و حتی داروها نیز رایگان است که تعداد این مراکز را به ۱۲ واحد افزایش خواهیم داد.

 

نرخ حق بیمه فرهنگیان

سید محمد بطحایی دیروز در آخرین روز برگزاری سی‌وسومین اجلاس روسای آموزش و پرورش کشور در سالن اجلاس سران، اظهار کرد:
معاون توسعه و مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش بیان کرد: برای سال ۹۵ افزایش حق بیمه فرهنگیان بیش از ۱۲ درصد نخواهد بود یعنی سال گذشته ۱۵ هزار تومان از فرد فرهنگی دریافت کردیم که امسال این رقم حدود ۱۷ هزار تومان خواهد رسید.

بیمه تکمیلی فرهنگیان از سال ۷۸ در آموزش و پرورش آغاز شد و در سال ۸۹ با روش جدید بیمه طلایی ادامه یافت.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش گفت: در سال ۹۱ و ۹۲ به دلیل اینکه دولت از پرداخت کامل سهم خود در بیمه طلایی فرهنگیان ناتوان ماند بدهی سنگینی به شرکت بیمه‌گذار ایجاد شد که تاکنون هم این مبلغ را به شرکت بیمه‌گذار پرداخت نکرده‌ایم.

بطحایی ادامه داد: در ابتدای سال ۹۳ این شرکت بیمه‌گذار قرارداد خود را با آموزش و پرورش لغو کرد به دلیل اینکه نتوانست این بدهی سنگین خود را به آن پرداخت کنیم.

وی ادامه داد: بر همین از حیث قوانین ما دیگر مجاز به عقد قرارداد با شرکت‌های بیمه تحت پوشش بیمه مرکزی نبودیم و باید به سراغ بیمه‌ها که مستقل بودند می‌رفتیم که یکی از آنها آتیه‌سازان حافظ بود.

معاون توسعه و مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش گفت: این شرکت در شرایط سخت سال ۹۳ با ما قرارداد بست؛ در ابتدای سال ۹۴ بعد از اجرای طرح تحول سلامت، تعرفه‌های خدمات پزشکی به شدت افزایش یافت؛ بنابراین ما باید هزینه خدمات بیمه را افزایش یا کیفیت آن را کاهش می‌دادیم که به هیچ کدام از این اقدام راضی نبودیم.

بطحایی مطرح کرد: تنها گزینه ما اجرای بیمه تکمیلی به روش صندوقی بود. ورود به روش صندوقی در بیمه تکمیلی بسیار خطرناک است یعنی باید پول را در جیب خود گذاشته و از جیب خود هزینه کنیم  که این موضوع ریسک ورشکستگی را افزایش می‌دهد.

وی با اشاره به اینکه آموزش و پرورش صرفاً متولی بیمه تکمیلی نیروی‌های شاغل است متولی بیمه بازنشستگان ، صندوق بازنشستگی است.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش با اشاره به اینکه از اردیبهشت ۹۴ با روش صندوقی بیمه تکمیلی فرهنگیان را اجرا کردیم، افزود: شرکت‌های بیمه‌گذار برای ارائه خدمات بیمه تکمیلی به اعضای هر نفر ۵۴ هزار تومان از ما پول می‌خواستند و آموزش و پرورش نمی‌توانستند بیش از ۳۰ هزار تومان هزینه کند بر چنین شرایطی توانستیم جدول سال‌های گذشته را با کیفیت بهتر ادامه دهیم.

بطحایی ادامه داد: شرکت آتیه‌سازان حافظ دنبال کارگزار بیمه تکمیلی فرهنگیان درصدی از ما هزینه گرفته و سندها رسیدگی و پرداخت می‌کند به گونه‌ای هم اکنون زمان پرداخت خسارت‌ها به کمتر از ۱۵ روز رسیده است.

وی تصریح کرد: ثبت هزینه‌ها در بیماری‌های خاص و جراحی‌های سنگین برداشته شده است و حتی در مواردی در طول یک‌سال،۶۰۰ میلیون تومان بابت هزینه درمان معلمی که بیماری صعب‌العلاج دارد، پول پرداخت کرده‌ایم.

معاون توسعه و مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش بیان کرد: برای سال ۹۵ افزایش حق بیمه فرهنگیان بیش از ۱۲ درصد نخواهد بود یعنی سال گذشته ۱۵ هزار تومان از فرد فرهنگی دریافت کردیم که امسال این رقم حدود ۱۷ هزار تومان خواهد رسید.

بطحایی افزود: مراکز درمانی خاص که حدود ۴ یا ۵ مرکز است ایجاد شده که فرهنگیان در این مراکز فرانشیز دریافت نشده و حتی داروها نیز رایگان است که تعداد این مراکز را به ۱۲ واحد افزایش خواهیم داد.

 

نرخ حق بیمه فرهنگیان

استخدام آموزش و پرورش

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author