نذورات 28 ماه صفر فرهنگیان قزوین به مردم زلزله‌زده اختصاص می‌یابد

نذورات 28 ماه صفر فرهنگیان قزوین به مردم زلزله‌زده اختصاص می‌یابد
تسنیم

نذورات 28 ماه صفر فرهنگیان قزوین به مردم زلزله‌زده اختصاص می‌یابد

تسنیم
نذورات 28 ماه صفر فرهنگیان قزوین به مردم زلزله‌زده اختصاص می‌یابد

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author