نحوه رفع نقص کارت کنکور 95

نحوه رفع نقص کارت کنکور 95

کنکور سراسری گرگان

محل رفع نقص کارت ورود به جلسه کنکور سراسری سال ۹۵ در تمام استان های کشور برای داوطلبان اعلام شد. داوطلبان کنکور در روزهای ۲۰ تا ۲۳ تیرماه می توانند کارت خود را به صورت اینترنتی دریافت کنند.

نحوه رفع نقص کارت کنکور 95

(image)

محل رفع نقص کارت ورود به جلسه کنکور سراسری سال ۹۵ در تمام استان های کشور برای داوطلبان اعلام شد. داوطلبان کنکور در روزهای ۲۰ تا ۲۳ تیرماه می توانند کارت خود را به صورت اینترنتی دریافت کنند.

نحوه رفع نقص کارت کنکور 95

فروش بک لینک

اتوبیوگرافی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author