نحوه ثبت‌ نام رایگان در مدارس غیردولتی

نحوه ثبت‌ نام رایگان در مدارس غیردولتی

کلاس درس

مدیر کل مدارس غیردولتی آموزش و پرورش درباره ثبت نام رایگان و نیمه رایگان دانش آموزانی که توان پرداخت شهریه در مدارس غیردولتی را ندارند، توضیحاتی ارائه داد.

نحوه ثبت‌ نام رایگان در مدارس غیردولتی

(image)

مدیر کل مدارس غیردولتی آموزش و پرورش درباره ثبت نام رایگان و نیمه رایگان دانش آموزانی که توان پرداخت شهریه در مدارس غیردولتی را ندارند، توضیحاتی ارائه داد.

نحوه ثبت‌ نام رایگان در مدارس غیردولتی

خبرگزاری اصفحان

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author