نامه معلم به مسی

نامه معلم به مسی

نامه جالب یک معلم زن آرژانتینی به مسی

 به این میگن “معلم” به این میگن”نامه” به این میگن”نگاه درست” :

یک معلم زن آرژانتینی  نامه ای خطاب به مسی نوشت و از او خواست برای اینکه شاگردانش، ایمانش به او به عنوان اسطوره زندگی شان، را از دست ندهند، بار دیگر برای آرژانتین به میدان برود.

 در بخشی از این نامه که در شبکه های اجتماعی آرژانتین به طور گسترده منتشر شده، آمده است:” تسلیم نشو؛ پیراهنی که به رنگ پرچم کشورمان است را کنار نگذار زیرا وقتی آن پیراهن را به تن می کنی، نماینده همه ما آرژانتینی ها هستی. همه ما منتظر مدال و جام نیستیم تا به خاطر اینکه یکی از ما هستی، احساس غرور کنیم.

لطفا کاری نکن که شاگردانم فکر کنند دوم شدن، شکست است و اینکه ارزش یک انسان، به خاطر پر بردن تالار افتخاراتش است و یا اینکه شکست خوردن در یک بازی، از دست دادن افتخار است.
شاگردان من باید درک کنند که قهرمانان نجیب که می توانند پزشکان، سربازان، معلمان یا بازیکنان فوتبال باشند، آنهایی هستند که تمام تلاش شان را به خاطر دیگران انجام می دهند؛ هرچند می دانند که بقیه شاید چندان برای کار آنها ارزش قائل نشوند؛ می دانند که اگر یک جام ببرند، آن متعلق به همه خواهد بود اما اگر شکست بخورند، تنها خودشان مقصر هستند. همه در مورد جسارت صحبت می کنند اما من به قدرت قلب تو ایمان دارم.”

نامه معلم به مسی

نامه جالب یک معلم زن آرژانتینی به مسی

 به این میگن “معلم” به این میگن”نامه” به این میگن”نگاه درست” :

یک معلم زن آرژانتینی  نامه ای خطاب به مسی نوشت و از او خواست برای اینکه شاگردانش، ایمانش به او به عنوان اسطوره زندگی شان، را از دست ندهند، بار دیگر برای آرژانتین به میدان برود.

 در بخشی از این نامه که در شبکه های اجتماعی آرژانتین به طور گسترده منتشر شده، آمده است:” تسلیم نشو؛ پیراهنی که به رنگ پرچم کشورمان است را کنار نگذار زیرا وقتی آن پیراهن را به تن می کنی، نماینده همه ما آرژانتینی ها هستی. همه ما منتظر مدال و جام نیستیم تا به خاطر اینکه یکی از ما هستی، احساس غرور کنیم.

لطفا کاری نکن که شاگردانم فکر کنند دوم شدن، شکست است و اینکه ارزش یک انسان، به خاطر پر بردن تالار افتخاراتش است و یا اینکه شکست خوردن در یک بازی، از دست دادن افتخار است.
شاگردان من باید درک کنند که قهرمانان نجیب که می توانند پزشکان، سربازان، معلمان یا بازیکنان فوتبال باشند، آنهایی هستند که تمام تلاش شان را به خاطر دیگران انجام می دهند؛ هرچند می دانند که بقیه شاید چندان برای کار آنها ارزش قائل نشوند؛ می دانند که اگر یک جام ببرند، آن متعلق به همه خواهد بود اما اگر شکست بخورند، تنها خودشان مقصر هستند. همه در مورد جسارت صحبت می کنند اما من به قدرت قلب تو ایمان دارم.”

نامه معلم به مسی

دانلود فیلم با لینک مستقیم

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author