مکانیزم آسان ثبت‌نام دانش‌آموزان/ اختصاص بودجه برای آماده‌سازی مدارس

مکانیزم آسان ثبت‌نام دانش‌آموزان/ اختصاص بودجه برای آماده‌سازی مدارس

خبرگزاری فارس: مکانیزم آسان ثبت‌نام دانش‌آموزان/ اختصاص بودجه برای آماده‌سازی مدارس

معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر اینکه مکانیزم ثبت‌نام دانش‌آ‌موزان و سامانه‌های مربوط به آن کاملاً روشن است، گفت: بخشی از بودجه آموزش و پرورش برای آماده‌سازی مدارس در نظر گرفته شده است.

مکانیزم آسان ثبت‌نام دانش‌آموزان/ اختصاص بودجه برای آماده‌سازی مدارس

(image)

معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر اینکه مکانیزم ثبت‌نام دانش‌آ‌موزان و سامانه‌های مربوط به آن کاملاً روشن است، گفت: بخشی از بودجه آموزش و پرورش برای آماده‌سازی مدارس در نظر گرفته شده است.

مکانیزم آسان ثبت‌نام دانش‌آموزان/ اختصاص بودجه برای آماده‌سازی مدارس

مرجع توریسم

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author