مهلت ثبت نام در صندوق ذخیره فرهنگیان

مهلت ثبت نام در صندوق ذخیره فرهنگیان
مهلت ثبت نام در سامانه انتخابات الکترونیکی هیات امنای صندوق ذخیره فرهنگیان تا ۲۳ بهمن می باشد #ثبت_نام داوطلبان می توانند از ۱۱ لغایت ۲۳ بهمن ماه با مراجعه به سامانه اینترنتی به نشانی entekhabat.medu.ir با استفاده از کد ملی و رمز عبور فیش حقوقی خود، می توانند نسبت به ثبت نام و ورود به […]

مهلت ثبت نام در صندوق ذخیره فرهنگیان

مهلت ثبت نام در سامانه انتخابات الکترونیکی هیات امنای صندوق ذخیره فرهنگیان تا ۲۳ بهمن می باشد #ثبت_نام داوطلبان می توانند از ۱۱ لغایت ۲۳ بهمن ماه با مراجعه به سامانه اینترنتی به نشانی entekhabat.medu.ir با استفاده از کد ملی و رمز عبور فیش حقوقی خود، می توانند نسبت به ثبت نام و ورود به […]
مهلت ثبت نام در صندوق ذخیره فرهنگیان

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author