ممانعت دانشگاه آزاد از ادامه تحصیل فرهنگیان با مدرک معادل

ممانعت دانشگاه آزاد از ادامه تحصیل فرهنگیان با مدرک معادل

معلم 4

در حالی طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی که از سوی رئیس‌جمهور ابلاغ شد، مشکل ادامه تحصیل فرهنگیان دارای مدرک معادل حل شد، دانشگاه آزاد با زیرپاگذاشتن این مصوبه با گذشت ۴ ماه از ترم تحصیلی به فرهنگیان دارای مدرک معادل اجازه ادامه تحصیل نمی‌دهد.

ممانعت دانشگاه آزاد از ادامه تحصیل فرهنگیان با مدرک معادل

(image)

در حالی طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی که از سوی رئیس‌جمهور ابلاغ شد، مشکل ادامه تحصیل فرهنگیان دارای مدرک معادل حل شد، دانشگاه آزاد با زیرپاگذاشتن این مصوبه با گذشت ۴ ماه از ترم تحصیلی به فرهنگیان دارای مدرک معادل اجازه ادامه تحصیل نمی‌دهد.

ممانعت دانشگاه آزاد از ادامه تحصیل فرهنگیان با مدرک معادل

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author