معوقات

معوقات
فانی: پرداخت حق‌التدریس‌ها، حقوق سرباز معلمان و قراردادی‌ها آغاز شده است وزیر آموزش و پرورش گفت: پرداخت تمام معوقات فرهنگیان شامل حق‌التدریس‌ها، حق‌الزحمه امتحانات، حقوق سربازمعلمان و افراد قراردادی آغاز شده است. به گزارش فارس، علی‌اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش، شب گذشته در حاشیه جشنواره نیک‌اندیشان مدرسه‌ساز خراسان جنوبی که در مرکز همایش‌های کتابخانه […]

معوقات

فانی: پرداخت حق‌التدریس‌ها، حقوق سرباز معلمان و قراردادی‌ها آغاز شده است وزیر آموزش و پرورش گفت: پرداخت تمام معوقات فرهنگیان شامل حق‌التدریس‌ها، حق‌الزحمه امتحانات، حقوق سربازمعلمان و افراد قراردادی آغاز شده است. به گزارش فارس، علی‌اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش، شب گذشته در حاشیه جشنواره نیک‌اندیشان مدرسه‌ساز خراسان جنوبی که در مرکز همایش‌های کتابخانه […]
معوقات

آپدیت نود 32 ورژن 4

خبرگزاری اصفحان

label, , , , , ,

About the author