معوقات حق التدریس

 زمان پرداخت معوقات حق التدریس معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش چگونگی و زمان پرداخت حق التدریس معوق فرهنگیان را اعلام کرد. اظهار داشت: امیدواریم که در اسفندماه اعتباری به آموزش و پرورش در این خصوص اختصاص یابد.  معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش چگونگی و زمان پرداخت حق التدریس […]

خبرگذاری اصفحان

هنر

label, , , , , , , , , , , ,

About the author