«مدیریت روابط با جنس موافق و مخالف» چالش امروز محصلان کشور

«مدیریت روابط با جنس موافق و مخالف» چالش امروز محصلان کشور

ارتباط با جنس مخالف

مدیر کلینیک سلامت جنسی مجتمع دارویی درمانی هلال ایران گفت: امروزه مدیریت روابط محصلان با جنس موافق و مخالف در مدرسه، دبیرستان و دانشگاه یکی از مهمترین مسائل و چالش‌های خانواده‌ها با فرزندان و چگونگی ویژگی‌ها و حد و مرز آن است.

«مدیریت روابط با جنس موافق و مخالف» چالش امروز محصلان کشور

(image)

مدیر کلینیک سلامت جنسی مجتمع دارویی درمانی هلال ایران گفت: امروزه مدیریت روابط محصلان با جنس موافق و مخالف در مدرسه، دبیرستان و دانشگاه یکی از مهمترین مسائل و چالش‌های خانواده‌ها با فرزندان و چگونگی ویژگی‌ها و حد و مرز آن است.

«مدیریت روابط با جنس موافق و مخالف» چالش امروز محصلان کشور

خرید بک لینک

گوشی موبایل

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author