محروم شدن فرزندان شهدای شاغل در آموزش و پرورش از پرداخت فوق‌العاده ایثارگری

محروم شدن فرزندان شهدای شاغل در آموزش و پرورش از پرداخت فوق‌العاده ایثارگری

خبرگزاری فارس: محروم شدن فرزندان شهدای شاغل در آموزش و پرورش از پرداخت فوق‌العاده ایثارگری

بر اساس قانون، فرزندان شهدا مشمول قانون پرداخت فوق‌العاده ایثارگری موضوع ماده۵۱ قانونی می‌شوند، اما آموزش و پرورش فقط احکام جانبازان را صادر و فرزندان شهدا از حقوق قانونی خود محروم شده‌اند.

محروم شدن فرزندان شهدای شاغل در آموزش و پرورش از پرداخت فوق‌العاده ایثارگری

(image)

بر اساس قانون، فرزندان شهدا مشمول قانون پرداخت فوق‌العاده ایثارگری موضوع ماده۵۱ قانونی می‌شوند، اما آموزش و پرورش فقط احکام جانبازان را صادر و فرزندان شهدا از حقوق قانونی خود محروم شده‌اند.

محروم شدن فرزندان شهدای شاغل در آموزش و پرورش از پرداخت فوق‌العاده ایثارگری

فانتزی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author