فوق العاده ویژه فرهنگیان در انتظار تخصیص اعتبار

فوق العاده ویژه فرهنگیان در انتظار تخصیص اعتبار

مدیر کل دفتر وزارتی آموزش و پرورش گفت: در صورت تامین اعتبارات لازم، فوق العاده ویژه فرهنگیان پرداخت می‌شود.

فوق العاده ویژه فرهنگیان در انتظار تخصیص اعتبار

(image) مدیر کل دفتر وزارتی آموزش و پرورش گفت: در صورت تامین اعتبارات لازم، فوق العاده ویژه فرهنگیان پرداخت می‌شود.

فوق العاده ویژه فرهنگیان در انتظار تخصیص اعتبار

آخرین اخبار ورزشی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author