فوق العاده ایثارگر

ایلنا: مدیرکل دفتر امور شاهد و امورایثارگران وزارت آموزش و پرورش درباره آخرین وضعیت اعمال فوق‌العاده ویژه فرهنگیان ایثارگر گفت: برای اعمال ماده ۵۱ قانون جامع ایثارگران در وزارت آموزش و پرورش تا به امروز مکاتبات زیادی را با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی انجام داده‌ایم و ۶ نامه از سوی آموزش و پرورش ارسال شده […]

آهنگ جدید

شهرداری

label, , , , , , , , , , , ,

About the author