فوری امروزازمون شمیم دانش برگزار نمی شود

فوری امروزازمون شمیم دانش برگزار نمی شود

با سلام امروز ازمون ضمن خدمت شمیم  دانش

 

#اطلاعیه_شماره_۱۹ | دوره شمیم دانش
(ویژه تمام فرهنگیان)
—————————————
👈 قابل توجه فراگیران محترم

⭕️ با توجه به درخواست کاربران دوره شمیم دانش، به دلیل همزمانی با سایر آزمونهای ضمن خدمت و ارائه فرصت بیشتر به فراگیران، آزمون نهایی دوره شمیم دانش، #با_یک_روز_تاخیر و از ساعت ۹ صبح روز سه شنبه ۱۹ دی شروع خواهد شد.

https://t.me/joinchat/AAAAAEOUYnSIJiCuUFzcrA

 

 

فوری امروزازمون شمیم دانش برگزار نمی شود

با سلام امروز ازمون ضمن خدمت شمیم  دانش

 

#اطلاعیه_شماره_۱۹ | دوره شمیم دانش
(ویژه تمام فرهنگیان)
—————————————
(image) قابل توجه فراگیران محترم

⭕️ با توجه به درخواست کاربران دوره شمیم دانش، به دلیل همزمانی با سایر آزمونهای ضمن خدمت و ارائه فرصت بیشتر به فراگیران، آزمون نهایی دوره شمیم دانش، #با_یک_روز_تاخیر و از ساعت ۹ صبح روز سه شنبه ۱۹ دی شروع خواهد شد.

https://t.me/joinchat/AAAAAEOUYnSIJiCuUFzcrA

 

 

فوری امروزازمون شمیم دانش برگزار نمی شود

label, , , , , , , , , , , , ,

About the author