فراکسیون فرهنگیان توسط معلمین در مجلس تشکیل می شود

فراکسیون فرهنگیان توسط معلمین در مجلس تشکیل می شود

صحن مجلس

نماینده مردم هشترود و چاراویماق در مجلس گفت: رویکرد ما در این حوزه ضمن پیگیری حقوق فرهنگیان، تحقق منویات مقام معظم رهبری با همدلی و همزبانی در راستای عزت و اقتدار ایران اسلامی است.

فراکسیون فرهنگیان توسط معلمین در مجلس تشکیل می شود

(image)

نماینده مردم هشترود و چاراویماق در مجلس گفت: رویکرد ما در این حوزه ضمن پیگیری حقوق فرهنگیان، تحقق منویات مقام معظم رهبری با همدلی و همزبانی در راستای عزت و اقتدار ایران اسلامی است.

فراکسیون فرهنگیان توسط معلمین در مجلس تشکیل می شود

دانلود فیلم خارجی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author