فانی: همچنان درگیر مشکلات استخدام 200 هزار نفر در دولت قبل هستیم

فانی: همچنان درگیر مشکلات استخدام 200 هزار نفر در دولت قبل هستیم

علی‌اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش

وزیرآموزش و پرورش گفت: افزایش سهم آموزش وپرورش از بودجه دولت در3 سال اخیر از افتخارات آموزش وپرورش است.

فانی: همچنان درگیر مشکلات استخدام 200 هزار نفر در دولت قبل هستیم

(image)

وزیرآموزش و پرورش گفت: افزایش سهم آموزش وپرورش از بودجه دولت در3 سال اخیر از افتخارات آموزش وپرورش است.

فانی: همچنان درگیر مشکلات استخدام 200 هزار نفر در دولت قبل هستیم

مجله اتومبیل

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author