فاز اول نظام سنجش صلاحیت حرفه‌ای امسال کلید می‌خورد

فاز اول نظام سنجش صلاحیت حرفه‌ای امسال کلید می‌خورد
1445159124009_121Green Board.jpgطرح رتبه‌بندی معلمان با هدف ارتقای کیفی کار معلمان و به تبع آن بهبود معیشت آنها پس از گذشت ماه‌ها در تابستان سال 94 به تصویب هیئت وزیران رسید و پس از طی مراحل و تصویب شاخصه‌های آن سرانجام از ابتدای مهرماه به اجرا درآمد.

 

فاز اول نظام سنجش صلاحیت حرفه‌ای امسال کلید می‌خورد

(image) طرح رتبه‌بندی معلمان با هدف ارتقای کیفی کار معلمان و به تبع آن بهبود معیشت آنها پس از گذشت ماه‌ها در تابستان سال 94 به تصویب هیئت وزیران رسید و پس از طی مراحل و تصویب شاخصه‌های آن سرانجام از ابتدای مهرماه به اجرا درآمد.

 

فاز اول نظام سنجش صلاحیت حرفه‌ای امسال کلید می‌خورد

سایت استخدامی

مرجع سلامتی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author