عملیات جستجوی فرد مفقود شده در رودخانه زرینه رود میاندوآب/تصاویر

عملیات جستجوی فرد مفقود شده در رودخانه زرینه رود میاندوآب/تصاویر

عملیات جستجوی فرد مفقود شده در رودخانه زرینه رود میاندوآب

از مفقود شدن یک نفر در رودخانه زرینه رود میاندوآب می گذرد ولی هنوز تلاش ها برای یافتن وی بی نتیجه مانده و عملیات جستجو هنوز هم ادامه دارد.

عملیات جستجوی فرد مفقود شده در رودخانه زرینه رود میاندوآب/تصاویر

(image)

از مفقود شدن یک نفر در رودخانه زرینه رود میاندوآب می گذرد ولی هنوز تلاش ها برای یافتن وی بی نتیجه مانده و عملیات جستجو هنوز هم ادامه دارد.

عملیات جستجوی فرد مفقود شده در رودخانه زرینه رود میاندوآب/تصاویر

خرید بک لینک

car

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author