علت پرداختهای‌ میلیونی به‌ پزشکان دولتی

علت پرداختهای‌ میلیونی به‌ پزشکان دولتی

خبرگزاری پانا+

عضو هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه پرداختی‌های میلیونی به پزشکان برای ماندگاری آنها در مراکز درمانی دولتی است، گفت: وزارت بهداشت ناچار است تلاش کند این پزشکان در مراکز دولتی ماندگار شوند.

علت پرداختهای‌ میلیونی به‌ پزشکان دولتی

(image)

عضو هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه پرداختی‌های میلیونی به پزشکان برای ماندگاری آنها در مراکز درمانی دولتی است، گفت: وزارت بهداشت ناچار است تلاش کند این پزشکان در مراکز دولتی ماندگار شوند.

علت پرداختهای‌ میلیونی به‌ پزشکان دولتی

ترانه

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author